Ratio/intuïtie

In de westerse wereld hebben we vooral geleerd om onze ratio in te zetten, maar we bezitten allemaal in meer of mindere mate het vermogen om ook op een andere manier te weten.

Klinkt het zweverig? Eigenlijk ‘lezen’ we allemaal wel eens iemand. Soms zie je dat iemand ongelukkig is, ook al is het aan zijn uiterlijk niet te zien. Of je komt een ruimte binnen en voelt dat de sfeer aangenaam is, of juist niet. Hoe dat werkt? Elk mens bestaat uit energie en energie is informatie. Die informatie kun je ‘lezen’. Vaak doe je dat onbewust.

Intuïtie kun je trainen

Zoals je je ratio kunt trainen, kun je ook je intuïtie trainen. De kunst is om iemand zonder oordeel te zien. Want anders zie je iemand niet echt, maar dan kijk je naar het beeld dat je van die persoon hebt. Het kost wel wat training om zonder oordeel iemand te kunnen lezen. Ik heb helaas nog geen betere termen gevonden voor ‘reading’ en ‘healing’, want er kleven jammer genoeg de nodige plaatjes aan.

Intuïtieschool Centrum voor Leven en Intuïtie (CLI)

Mensen vragen mij wel eens wanneer ik er achter kwam dat ik een gave heb. Ik denk dat we die gave allemaal hebben, alleen is die bij de een beter ontwikkeld dan bij de ander. Wat nog niet ontwikkeld is, kan ontwikkeld worden. Je kunt je intuïtie trainen bij het CLI, het Centrum voor Leven en Intuïtie in Arnhem, Amsterdam en Utrecht. Ik geef hier les in intuïtieve ontwikkeling. Bij het CLI leer je in de basiscursus ‘energie-instrumenten’ waarmee je meer bij jezelf komt en meer toegang krijgt tot jouw innerlijk weten. Lees meer over de basiscursus.